31 ตุลาคม 2562 สพอ.เมืองพัทลุง ติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2562

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ติดตาม สนับสนุน และเยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.2562 ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 41 times, 1 visits today)