สพอ.เมืองพัทลุงเรียนรู้การใช้ระบบ OA และเว็ปไชต์

สพอ.เมืองพัทลุง // 31 ตุลาคม 2562 นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พัทลุง ให้คำแนะนำการใช้ระบบงาน OA เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเรียนรู้การจัดทำเว็ปไชต์ โดยมี นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมเรียนรู้

(Visited 26 times, 1 visits today)