9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เพื่อสร้างความเข้าใน และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563

(Visited 23 times, 1 visits today)