1 ตุลาคม 2562 ครบรอบ 57 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

1 ตุลาคม 2562 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 1 ตุลาคม 2562 ครบรอบ 57 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนและน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และบริเวณห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า) มีกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล และจัดพิธีมอบประกศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 ราย และประกาศเกียรติคุณข้าราชการผู้รับราชการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน  12 ราย

(Visited 19 times, 1 visits today)