9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เพื่อสร้างความเข้าใน และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563

[...]

อ่านต่อ