พิธีอันเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายแด่พระครูสิทธิการโสภณ

วันที่ 8 ก.ย. 62 นางอรุณรัตน์. ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดพัทลุงมอบหมายนางลภารมย์. หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีอันเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายแด่พระครูสิทธิการโสภณ อายุ 87 ปี พรรษา 67 เจ้าอาวาสวัดแจ้ง โดย พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ เป็นผู้อัญเชิญ จากนั้นมอบเครื่องเขียนพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดแจ้ง และเยียมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จัดสาธิตการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร์ การแปรรูปกะลามะพร้าว การทำผ้ามัดย้อม การทำเสวียนหม้อจากก้านมะพร้าว การจักสานกระจูด การทำขนมกุนที โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ และนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ วัดแจ้ง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 25 times, 1 visits today)