5 กันยายน 2562 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินกิจกรรม การอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันอาทิย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ เรือนโบราณชัยบุรี

 

5 กันยายน 2562 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินกิจกรรม การอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันอาทิย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ เรือนโบราณชัยบุรี

(Visited 46 times, 1 visits today)