กิจกรรมศืกษาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข จ.พัทลุง

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงหรา ร่วมกิจกรรมศืกษาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับการทำงานที่เป็นสุข จ.พัทลุง ประจำปี 2560 วันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 64 times, 1 visits today)