โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 25 times, 1 visits today)