กิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2560

กิจกรรมเชิดชูเกียรติพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2560 ประเภทกลุ่มองค์กร และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติบัตรจากท่าน ผวจ.พัทลุงในที่ประชุมประจำเดือนกรมการจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม

(Visited 43 times, 1 visits today)