กิจกรรมการจัดตลาดนัดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัย และสัมมาชีพชุมชน

กิจกรรมการจัด ตลาดนัดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ประสบอุทกภัย และสัมมาชีพชุมชน ณ ลานเวทีตลาดนัดชุมชน งานเกษตรแฟร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

(Visited 46 times, 1 visits today)