งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง สำหรับใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง(ควนกุฏ) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง สำหรับใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง(ควนกุฏ) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง<

(Visited 22 times, 1 visits today)