นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมชนประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลตำนาน ณ ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒน [...]

อ่านต่อ