1 มิถุนายน 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุม กศน. จังห

(Visited 29 times, 1 visits today)