18 มีนาคม 2560 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพัทลุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

18 มีนาคม 2560 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพ [...]

อ่านต่อ