นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muanglung วันที่ 28 เม.ย. 2563

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง