ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.เมืองเลย ร่วมออกหน่วยบริการตาม “โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่…..สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศ [...]

สพอ.เมืองเลย “ขับเคลื่อน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP”

📆 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายณฐพล วิถี [...]