สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยเข้าร่วม “ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2565”

📆 วันที่ 24 มกราคม 2565
⏱ เวลา 09.00 น. นางอรอุมา  โสมาศรี พัฒนาการอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

ภาพ/ข่าว : 📷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย

(Visited 2 times, 1 visits today)