สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมประชุม “โครงการสืบค้นและพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเลย”

📆 วันที่ 20 มกราคม 2565
⏱ เวลา 13.30 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมโครงการสืบค้นและพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเลย เพื่อพิจารณาลายผ้าประจำจังหวัดเลย ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

***นางอรอุมา โสมาศรี พัฒนาการอำเภอเมืองเลย มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ มาลีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกลายผ้า และผลการพิจารณาคัดเลือก(โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง 14 อำเภอ) ได้โหวตคัดเลือก ลายผ้า “ดอกฝ้ายเมืองเลย” เป็นลายอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเลย

(Visited 13 times, 1 visits today)