เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โคก หนอง นา ผ่านรายการวิทยุ ออนซอน พช.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ร่วมกับ สถานีวิทยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  FM 95.25 MHz ดำเนินรายการ ออนซอน พช.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ โดยนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติ สาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล โดยออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางสถานีวิทยุกกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  FM 95.25 MHz

(Visited 18 times, 1 visits today)