นางอรอุมา โสมาศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangloei วันที่ 10 พ.ค. 2565

สพอ.เมืองเลย “ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลย ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้ประ [...]