นางอรอุมา โสมาศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangloei วันที่ 04 ก.ค. 2565

สพอ.เมืองเลย จัดกิจกรรม “โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ระดับหมู่บ้าน”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางอรอุมา โสมาศรี พ [...]