ติดต่อเรา

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ 9  ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง,52100
เบอร์โทรฯ/โทรสาร 054-217835
Facebook  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง
(Visited 2,406 times, 1 visits today)