พช.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปฐมฤกษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 0 ครั้ง
พช.อำเภอเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปฐมฤกษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
————————
ข่าวที่ 120/2564
วันที่ 3 กันยายน 2564
09:00-12:00 น.
————————
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายอภินันทน์ ป่งแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองลำปางและคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงปฐมฤกษ์ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขุดปรับพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ระดับตำบล (CLM) พื้นที่ของนางกัญวิภา ปิงวัง หมู่8 บ้านหนองร่อง จำนวนพื้นที่ 10 สัดส่วนพื้นที่ 1:3 ดินร่วนปนทราย ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
——————-
ภาพ/ข่าว : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พช อ.เมืองลำปาง
(Visited 1 times, 1 visits today)