พช.อำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 4 ครั้ง
พช.อำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
————————
ข่าวที่ 121/2564
วันที่ 4 กันยายน 2564
————————
นายอภินันทน์ ป่งแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง มอบหมายให้นางสุวาณี มูลพุกก์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (CLM) ซึ่งในตอนนี้อยู่ในระหว่างการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตราฐาน รายแปลงของนางกัญวิภา ปิงวัง หมู่8 บ้านหนองร่อง จำนวนพื้นที่ 10 สัดส่วนพื้นที่ 1:3 ดินร่วนปนทราย ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
——————-
 ภาพ/ข่าว : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พช อ.เมืองลำปาง

(Visited 4 times, 1 visits today)