พช.อำเภอเมืองลำปาง จัดการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

เข้าชม 21 ครั้ง
พช.อำเภอเมืองลำปาง จัดการประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
————————
ข่าวที่ 119/2564
วันที่ 2 กันยายน 2564
13:00-16:00 น.
————————
นางยุพาภรณ์ แก้วจิตคงทอง ปลัดอำเภอ ประธานในการประชุมและนายอภินันทน์ ป่งแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองลำปางพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 ราย 9 ตำบล
โดยมีมิติที่ประชุมว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 52 ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมระดับอำเภอทั้ง 52 ราย ซึ่งขั้นตอนต่อไปหากช่างอนุมัติราคากลาง จะเริ่มดำเนินการขัดปรับพื้นที่ของทุกแปลงทุกตำบลในอำเภอเมืองลำปาง
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น 3 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
——————
ภาพ/ข่าว : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พช อ.เมืองลำปาง
(Visited 21 times, 1 visits today)