ประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2

เข้าชม 13 ครั้ง

🐴❤️😁อำเภอเมืองลำปาง เมืองแห่งรอยยิ้ม❤️
————————
🐴ข่าวที่ 09/2564
(((date))) 24 มกราคม 2563
(🕰) 13.00 น.
————————
🐴😁สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง โดยนายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการโคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 เพื่อชี้แจง และแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ของการเข้าร่วมอบรมโคก หนอง นา โมเดล จำนวน 154 ครัวเรือน โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
———————-
📸 ภาพ/ข่าว : กฤษ สิริมหาสกุล (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) สพอ.เมืองลำปาง

(Visited 13 times, 1 visits today)