โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน บ้านห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเสด็จ

(Visited 18 times, 1 visits today)