ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอภินันทน์ ป่งแก้ว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงาน