พช.เมืองนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานสนับสนุนการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตตำบลไทย ปี พ.ศ.2565″ จังหวัดนครราชสีมา ด้านของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก วันที่ 2

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมสนับสนุน “โครงการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตตำบลไทย ปี พ.ศ.2565” จังหวัดนครราชสีมา

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พช.เมืองนครร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา

📝วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 🕘เวลา 10.00 น [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่สาธารณประโยชน์ตำบลพุดซา

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำป [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (otop product champion:OPC) จังหวัดนครราชสีมา

พช.เมืองนครราชสีมา รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP ในการเข้าร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ติดตามการดำเนินงานจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2565 อบต.สีมุม

  📝วันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 🕘เวลา 09 [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันอังคาร ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 👉เวลา 14.00 น. 👉 [...]

อ่านต่อ