พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดค [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองท [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมขยายผลปลูกผักต่อเนื่อง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเส [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังสตรีแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเส [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เตรียมความพร้อมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้

📣พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินง [...]

อ่านต่อ