พช. เมืองนครราชสีมา เตรียมพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566

📢พช. เมืองนครราชสีมา เตรียมพื้นที่พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษ [...]

อ่านต่อ

ข่าว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา

📣 ข่าว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พัฒนาชุม [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

☘️พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ให [...]

อ่านต่อ

📣 พช.เมืองนครราชสีมา และผู้แทนทีมรำวงมหาดไทยรับมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย

📣 พช.เมืองนครราชสีมา และผู้แทนทีมรำวงมหาดไทยรับมอบรางวั [...]

อ่านต่อ

📢พช.เมืองนครราชสีมา ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

📢พช.เมืองนครราชสีมา ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาศูน [...]

อ่านต่อ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Kick of การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566📲

🚩อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา Kick of การจัดเ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา Kick off เพื่อประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📣พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา Kick  off เพื่อประกาศว [...]

อ่านต่อ

📣พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน”ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

📣พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ประชุมชี้แจงแนวทางการข [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดทำข้อตกลงการส่งเสริมการจัดตั้ง📣กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

📣พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จัดทำข้อตกลงการส่งเสริ [...]

อ่านต่อ