นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองนครราชสีมา รับชมการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธ์ุ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้​ นางเต็มดวง​ สารพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรปลอดสารหมู่บ้านสัมมาชีพ​ ณ บ้านศรีษะช้าง ม.10​ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา

[...]

อ่านต่อ

นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมให้กำลังใจและต้อนรับข้าราชการเมล็ดพันธุ์ใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 111 รวมทั้งสิ้น 103 คน เพื่อสร้างความประทับใจและส่งมอบความอบอุ่นในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ณ สถานีรถไฟนครราชสีมา อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

[...]

อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้​ นางเต็มดวง​ สารพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและการส่งใช้เงินคืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ บ้านมะกอก​ ม.10​ ตำบลสีมุม​ อำเภอเมืองนครราชสีมา

[...]

อ่านต่อ