ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้าน

พช.เมืองนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.น [...]

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมครัวเรือน ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชนะ ธรณีทอ [...]

อ่านต่อ