🚩พช.เมืองนครราชสีมา ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาการจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 


🚩พช.เมืองนครราชสีมา ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวั [...]

อ่านต่อ

🚩อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาติดป้ายประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566📲

🚩อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาติดป้ายประชาสัมพ [...]

อ่านต่อ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

🚩อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบั [...]

อ่านต่อ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2566 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566📲

🚩อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบั [...]

อ่านต่อ

👉พช เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรชาสีมา ร่วมงานแถลงข่าว “เดิ๋นของกิน ถิ่นของดี วิถีคนบ้านใหม่”

👉พช เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครรชาสีมา ร่วมงานแถลงข่าว & [...]

อ่านต่อ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

📌 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมซักซ้อมแ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

📢พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกว [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

☘️พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ให [...]

อ่านต่อ