พช.เมืองนครราชสีมา ดูแล บำรุงรักษาพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

📣พช.เมืองนครราชสีมา ดูแล บำรุงรักษาพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
🎯วันพุธที่ 23พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมามอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดูแล บำรุงรักษาพืชผักสวนครัว แปลงผักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
👉 ณ แปลงผักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชโคราช #สร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ2
#ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 24 times, 1 visits today)