พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมปลูกพืชปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยครอบครัว นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และน้องตวัน (ลูกชาย) เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นางสินีนาฎ ทองสุข นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำกิจกรรม
โดยกิจกรรมวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกกระแสการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” โดยอาศัยผู้นำในพื้นที่ “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ รวมถึงพืชสมุนไพรต่างๆ
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักในพื้นที่ว่างเปล่าริมถนนสาธารณะหมู่บ้านและสถานที่ราชการ เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ยั่งยืนในระดับครัวเรือน และระดับต่างๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม “1 หมู่บ้าน 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” “ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” “1 อำเภอ 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” และ “1 จังหวัด 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน”
ในการนี้ นายจารุเศษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว จำนวน 12 แปลง มีผักสวนครัวมากกว่า 14 ชนิด ได้แก่ ผักชี ตะไคร้ ผักบุ้ง พริก คะน้า ผักกาดขาว ผักกาดเขียว กระเพรา แมงลัก โหระพา มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว กวางตุ้ง ถั่วพู บวบ แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว ผักชี มะนาว มะเขือพวง เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้จะได้นำไปประกอบอาหารบริโภคในครัวเรือน และนำไปมอบแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น (นายก อบต.) และประชาชน ใช้บริเวณว่างของบ้านพัก/สถานที่ราชการ/วัด ปลูกผักสวนครัว และรณรงค์ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทุกครัวเรือน สร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 10 ชนิด พร้อมส่งเสริมให้คัดแยกขยะ ทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพนำผลผลิตมาแปรรูป ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้อีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพชโคราช #สร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ2
#ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 26 times, 1 visits today)