พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเครือข่าย OTOPระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดOTOP

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเครือข่าย OTOPระดับอำเภอเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดOTOP
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.แจ้งผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ.2565 โดยอำเภอเมืองนครราชสีมา ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ 53 ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรรได้ระดับ 5 ดาว จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น ร้อยละ 41.59
ระดับ4 ดาว จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 26.41 ระดับ 3 ดาว จำนวน 13 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ24.52 ระดับ 2 ดาว จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ7.54
2.พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ในระดับ 3-5 ดาว ที่มีความพร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมงาน OTOP City 2022 ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1- 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยอำเภอเมืองนครราชสีมาได้รับจัดสรรบูท จำนวน 9 บูท ประกอบด้วยประเภทอาหารจำนวน 3 บูทประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 2 บูท ประเภทของใช้ จำนวน 2 บูท ประเภทสมุนไพร จำนวน 2 บูท
3.การจัดกระเช้า OTOP ของขวัญของฝาก เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
4.การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#OTOP#OTOPCITY2022
#อำเภอเมืองนครราชสีมา
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา #CNS
#พชเมืองนครราชสีมา

สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา

(Visited 7 times, 1 visits today)