พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📣พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมก [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

📣พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อบรมเพิ่มประสิทธิ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

🎯วันพุธที่ 18พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจารุเสษฐ์ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ติวเข้มให้ผู้นำ อช.ทราบหน้าที่ บทบาท ภารกิจในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช. [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมปลูกพืชปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายสยาม ศิ [...]

อ่านต่อ