📣พช. เมืองนครราชสีมา ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและรับฟังปัญหาในพื้นที่ของกลุ่มอำเภอฯ

วันที่ 31ตุลาคม 2565 พช. เมืองนครราชสีมา ร่วมการประชุมช [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ขอเผยแพร่วิดิทัศน์ด้วยความรัก ความอาลัย ความห่วงใย จากในหลวง ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

พช.เมืองนครราชสีมา ขอเผยแพร่วิดิทัศน์ด้วยความรัก ความอา [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น  นายบัลลังก์   ไวทย์ศ [...]

อ่านต่อ