พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านโพธิ์และตำบลตลาด ลงพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้นโยบายสร้าง พลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่โดยมี ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยฯให้การต้อนรับ ซึ่งครัวเรือนที่ลงไปติดตามในครั้งนี้ เป็นครัวเรือนจากฐานระบบ TPMAP ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้และมิติความเป็นอยู่ ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านโพธิ์และตำบลตลาด ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ ครัวเรือน โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมติดตามให้กำลังใจครัวเรือนในครั้งนี้ด้วย รวมจำนวน 10 ครัวเรือน
👉ทางด้านพัฒนากรตำบลได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบ้านโพธิ์และตำบลตลาด ที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วยความเสียสละ ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”
👉ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการบันทึกภาพ และข้อมูลครัวเรือน ได้รับความยินยอมกับผู้ให้ข้อมูลแล้ว

ณ พื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์และตำบลตลาด
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#แก้จนคนโคราช1300
#TPMAP2565
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 25 times, 1 visits today)