พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา

👉วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น.
👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 24 ตำบล
แบ่งเป็น 2 วัน
ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565
โดยมี นายกสุทิน ชาดพุดซา หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะทำงานทุกตำบลเข้าร่วม ในการนี้พัฒนาการอำเภอ ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
รวมถึงเน้นย้ำการติดตามหนี้ค้างชำระของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ณ เทศบาลตำบลหนองกระทุ่มและ
ตำบลสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#แก้จนคนโคราช1300
#TPMAP2565
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 15 times, 1 visits today)