พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมขยายผลปลูกผักต่อเนื่อง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นางสินีนาฎ ทองสุข นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนประจำจังหวัดนครราชสีมา นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

👉ด้านนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายเดือนพืชผักสวนครัวบางชนิดมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น ทำให้ไม่มีผลผลิต จึงต้องมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแบ่งปันให้กับประชาชนชาวโคราช ที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกและไม่สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทานโดยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ว่างในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวภายใต้นโยบาย “1 จังหวัด 1 ถนนกินได้ 1 ถนนแบ่งปัน” ด้วยความร่วมมือของบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด
👉ในการนี้ นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#ทุกครัวเรือนคือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน
#จังหวัดนครราชสีมา #สร้างความมั่นคงทางอาหาร
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

 

(Visited 15 times, 1 visits today)