พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดค [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการติดตามหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

👉พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อน การดำเนินงานกองท [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมขยายผลปลูกผักต่อเนื่อง “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพิ่มแหล่งความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลการปลูกพืชผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายวิเชียร [...]

อ่านต่อ