พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังสตรีแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

👉นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้
นางสาวศศิธร สมสะอาด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวศาลา ลงพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้นโยบาย พลังสตรีแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา โดยมี ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยฯให้การต้อนรับ ซึ่งครัวเรือนที่ลงไปติดตามในครั้งนี้ เป็นครัวเรือนจากฐานระบบ TPMAP ซึ่งตกเกณฑ์ในมิติด้านรายได้และมิติความเป็นอยู่ ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวศาลา ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ ครัวเรือน โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมติดตามให้กำลังใจครัวเรือนในครั้งนี้ด้วย รวมจำนวน 5 ครัวเรือน
👉ทางด้านพัฒนากรตำบลได้กล่าวให้กำลังใจ ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวศาลา ที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วยความเสียสละ ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”
👉ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการบันทึกภาพ และข้อมูลครัวเรือน ได้รับความยินยอมกับผู้ให้ข้อมูลแล้ว

ณ พื้นที่ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#แก้จนคนโคราช1300
#TPMAP2565
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 11 times, 1 visits today)