พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565” อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.
👉นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นายสรวิศ เหล่านิล ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการและการจัดกิจกรรม วัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ในการนี้นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยในภาคเช้ามีการทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประธานอ่านสารของนายกรัฐมนตรี และสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารจากอธิบดีกรมการปกครอง โดยประธานได้มอบใบประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โล่ ใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการนี้ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์จำนวน 4 แห่ง

📌 ณ ห้องประชุม HALL 1 เซ็นทรัลโคราช
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 8 times, 1 visits today)