พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่กับทีมคู่หูคู่คิด (Move for Fund Team) ส่งเสริมและการเข้าถึงแหล่งทุน✨️

🔺️วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 9.00 น.

💠 นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย นายรวินท์ นวลดี พัฒนากรตำบลสีมุม ร่วมกับทีมคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team) ตำบลสีมุม ประกอบด้วย
1. นายรวินท์ นวลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หัวหน้าทีม
2. นายไพโรจน์ อินทร์โอสถ ปราชญ์ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทีมปฏิบัติการ
3. นางดารณี ระดาบุตร ปราชญ์ด้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ทีมปฏิบัติการ
4. นางกิตติมา อินทร์โอสถ ปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทีมปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและการเข้าถึงแหล่งทุน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ 1 Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านทุ่งกระโดน โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีอยู่ในชุมชนและนำเงินไปประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้

❗️ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งกระโดน หมู่ 9 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
#CDD#SEPtoSDGs #CNS
#WorldSoilDay
#พช._เมืองนครราชสีมา

🔷️สถานีข่าว พช.เมือง รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)