พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเส [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังสตรีแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเส [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เตรียมความพร้อมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้

📣พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินง [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือน สิงหาคม เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 👉นายจารุเส [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

📄วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเสษฐ์ [...]

อ่านต่อ