พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน

วันที่ 25 กรกฎาคม2565 เวลา 08.30 น.
นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภาคประชาชน ผ่านระบบ online โปรแกรม Google meet จัดโดยปปช.จว.นครราชสีมา ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

“๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#CNS

📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)