พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเกาะราษฎรสามัคคี หมู่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น.

นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเกาะราษฎรสามัคคี หมู่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 10 คน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก้คณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ ให้สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ฯ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการฯ วัตถุประสงค์ และการพิจารณาคัดเลือกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.สมัคร คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
4.กิจกรรมตั้งปฎิญาณกองทุนแม่ของแผ่นดิน
5.จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
▶️ ณ บ้านเกาะราษฎรสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
📸 สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

 

(Visited 2 times, 1 visits today)