พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านการศึกษา และมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14.00 น.

👉นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
มอบหมายให้ นางณัฏฐินีภรณ์
จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบาย“โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านการศึกษา และมิติด้านรายได้ โดยครัวเรือนที่ติดตามในครั้งนี้ เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่อยู่ในระบบ TPMAP ปี 2565 ที่ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา
และรายได้ โดยนายกเหล่ากาชาดได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ทุน 1,500 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่อยู่ในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
และสมาชิกเหล่ากาชาดสนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท พร้อมถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือน ของ บ้านนางทองม้วน ศรีมะเริง
38 ม.7 บ้านมะเริงใหญ่ ต.พะเนา ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้และด้านการศึกษา
👉ในการนี้ นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ
นายอำเภอเมืองนครราชสีมา
👉 พร้อมด้วย นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ
นายก อบต.กำนัน ผญบ. ผอ.โรงเรียนและทีมปฏิบัติการ ทีมพี่เลี้ยง ฯลฯ ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในครั้งนี้ด้วย
👉 โดยทางด้านพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ได้ประสานในการขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนจาก เครือข่ายในชุมชน ตลอดจนให้ผู้นำชุมชนดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ครัวเรือนเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึง และการศึกษาของบุตรหลานให้ได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์ พร้อมทั้งส่งต่อกรณี ให้กับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สงเคราะห์เยียวยาต่อไป อีกทั้งกล่าวให้กำลังใจทีมปฏิบัติการตำบล ผู้นำชุมชน ที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วยความเสียสละ ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในการบันทึกภาพ และข้อมูลครัวเรือน ได้รับความยินยอมกับผู้ให้ข้อมูลแล้ว

ณ พื้นที่หมู่ 7 ตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
#จปฐ.เมืองนครราชสีมา
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#จปฐ.2565
#click ชุมชน
#แก้จนคนโคราช1300
#TPMAP2565
สถานี พช.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)