พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “กีฬาสตรีเมืองย่า 2565” อำเภอเมืองนครราชสีมา

วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เวลา 08.00 น. (hand pointing right)นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม”กีฬาสตรีเมืองย่า 2565″ โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดแข่งขันกีฬา “สตรีเมืองย่า” เพื่อแสดงพลังสตรี เชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และส่งเสริมให้ใช้กีฬาเป็นสื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกัน เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงศักยภาพ ความสามารถทางด้านกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสตรีและส่วนราชการ โดยได้รับเกียรติจาก เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย มาเป็นประธาน การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย กีฬาพื้นบ้าน แชร์บอล และมีขบวนพาเหรดประกอบด้วย ขบวนเทิดพระเกียรติ การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย การกำจัดขยะ การป้องกันโรคโควิด-19 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล

ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
CDD : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#ChangeForGood
#CDD
#พช_เมืองนครราชสีมา
สำนักข่าว พช. เมืองนครราชสีมา รายงาน

 

(Visited 15 times, 1 visits today)