พช.เมืองนครราชสีมา ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการทำไม้กวาด ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน มิติด้านรายได้ ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300”

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

ศจพ.อ.เมืองนครราชสีมา รับฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนครราชสีมา (ศจพ.จ.นม.) ครั้งที่ 4/2565

🗓 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 🕘 เวลา 13.30 น. 👉นายวิเชียร จั [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 และวางแผนดำเนินงานไตรมาส 4/2565

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบาย พลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. 👉นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ดำเนินโครงการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเกาะราษฎรสามัคคี หมู่ 6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายจารุเสษ [...]

อ่านต่อ

พช.เมืองนครราชสีมา ขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่จน ผู้ว่าฯ วิเชียรช่วยได้ 1300” ตามโครงการขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในมิติด้านการศึกษา และมิติด้านรายได้ ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14.00 น. 👉นายวิเชีย [...]

อ่านต่อ